Sikkerhet ved lastning

thule-rental_load_banner

Ved lasting av tilhengeren må man ta hensyn til tilhengeres totalvekt, lastevekt, kuletrykk og huske å fordele lasten.

Kuletrykk

Kuletrykket er den vekten som tilhengerens kulekobling tilfører tilhengerfestet på bilen din.
Kuletrykket får ikke overstige 100kg, eller den vekten som spesifiseres på kulekoblingen.

Kuletrykket får ikke være negativt, det vil si at tilhengerens kulekoblingen må ikke løfte bilens bakende oppover.

For høyt kuletrykk reduserer bilens styringsevne ved å ”løfte” forhjulene dine.

Det optimale kuletrykket varierer fra bil til bil og henger til henger, men erfaringsmessig kan vi si at det ligger på mellom 50 og 80 kg.

Plassering av lasten

Fordel lasten så jevnt som mulig over hele tilhengeren. Tung last plasseres helst over akselen på tilhengeren. Da unngår man for høyt eller for lavt kuletrykk.

Tung last på fremre del av tilhengeren fører til for høyt kuletrykk, tung last på bakenden av tilhengeren fører til negativt kuletrykk.

To tunge elementer som er plassert langt fra hverandre, for eks en tung gjenstand på både fremre og bakre del av tilhengeren, vil få tilhengeren til å slingre.

Overlast
Overlast gir kraftig nedsatt sikkerhet, på både bilen og vognens styringsevne blir dramatisk redusert. I tillegg vil slitasjedeler slites ut fortere.

Så sjekk vekten når du frakter grus etc. og sørg for at vekten ikke overskrider den anbefalte grensen.

Fartsgrenser

Det er aldri tillatt å kjøre fortere enn 80 km/t når du kjører med tilhenger Läs mer…

Sikkerhet ved lastning

Ved lasting av tilhengeren må man ta hensyn til tilhengeres totalvekt, lastevekt, kuletrykk og huske Läs mer…

Drift og vedlikehold

Før og etter første reise med tilhengeren: » Etterstramming av hjulbolter » Kontroller bremsenes innstilling Läs mer…

Hvor tung tilhenger kan bilen min dra?

Den maksimale tilhengervekten som står i personbilens vognkort (tilhengerens totalvekt får aldri overskrides. Tilhenger uten Läs mer…

Kontroller før avreise

Har du koblet riktig? På de fleste typer tilhengerdrag skal håndtaket løftes opp og deretter Läs mer…