Ved skade

Tyveri eller skade på tilhenger/tap av deler.
Hvis hengeren eller deler til den blir stjålet, så skal utleier fylle ut en politianmeldelse, med mindre dette skjer under utleie, da er det individet som har leid hengeren som har ansvaret for dette. Det samme gjelder også hvis hengeren blir skadet.

Politianmeldelsen sender dere direkte til oss så fort dere mottar den fra politiet.
Politianmeldelsen er tilstrekkelig dokumentasjon ved innrapportering av skade.

Ulovlig Bruk
Hvis leietakeren ikke tilbakeleverer hengeren kan det betegnes som underslag.
Ved underslag vil vi at dere sender oss en politi anmeldelsen samt en kopi av leieavtalen for hengeren som ble stjålet.

Skade på hengeren
Hvis hengeren har blitt skadet, så skal den som har blitt utsatt for skaden skrive skademelding.

Skademelding må være så komplett utfylt som mulig.

Elektronisk skademelding

Kontaktperson
Ved eventuelle uklarheter kontakt kundeservice på telefon +47 46 94 59 97 .

Egenandel

Ved tyveri eller skade, så vil vi sende dere faktura for egenandel.

Modell Egenandel
Skaphenger 2 500 kr
Øvrige hengere 1 000 kr