Forsikring

Omfattende forsikring inngår i leieavtalen

For alle leide hengere fra Brenderup Rental inngår en omfattende forsikring som gjelder innen hele EU området. Den innebefatter brann, tyveri og skade på hengeren.
Dette sikrer deg som utleier, samt konsumenten for ekstra kostnader om noe skulle hende.
Skulle ulykken være ute så har vi en egen skadebehandler som behandler saken, noe som sikrer en rask saksgang på forsikringssaker.
Hjemkjøring av henger ligger også i forsikringen om et uhell først skulle tiltre. Vi reparerer en skadet henger så fort det er praktisk mulig for oss. Ved tyveri så setter vi i bestilling erstatningshenger.
Ovenstående sammen med lave egenandeler, gjør Brenderup Rentals forsikringsvilkår til ett av de mest fordelaktige på leiehengere.